Home Phone Custom
svetovanje in projektiranje sončne elektrarne

Svetovanje in projektiranje


Svetovanje in projektiranje sončne elektrarne. Namestitev sončne elektrarne je vsekakor premišljena odločitev, saj nam omogoča brezplačen in trajnostni vir energije.

Eko subvencija za sončno elektrarno

Namestitev sončne elektrarne je vsekakor premišljena odločitev, saj nam omogoča brezplačen in trajnostni vir energije. S primernim financiranjem preko Eko sklada, bo vaš mesečni obrok kredita lahko nižji od zneska, ki ste ga prej plačevali za elektriko. To pomeni, da že prvi mesec obratovanja elektrarne lahko pričakujete prihranke. Poleg tega, vam bo lastna sončna elektrarna zagotovila predvidljivo ceno elektrike ter pripravo na e-mobilnost, saj jo boste lahko uporabljali za polnjenje električnih avtomobilov. Ne odlašajte, oddajte povpraševanje in začnite izkoriščati brezplačno sončno energijo!

Za ohranjanje okolja lahko prispevamo tudi sami s trajnostnimi rešitvami, kot je na primer postavitev lastne sončne elektrarne. Z uporabo sončne energije lahko zmanjšamo izpuste ogljikovega dioksida in drugih škodljivih toplogrednih plinov, saj sončna elektrarna deluje brez izpustov. S svojim prispevkom k zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje, boste lahko tudi vi postali aktivni del ohranjanja našega planeta in prispevali k bolj trajnostni prihodnosti.

Izbira primerne velikosti in namestitvenega mesta ter postopek namestitve

Če načrtujete investicijo v sončno elektrarno, je smiselno izbrati elektrarno, ki lahko proizvede vsaj 4kW energije. Takšna količina energije bo zadostna za oskrbo enodružinske hiše. Za dober izkoristek sončne elektrarne mora biti odkrita površina objekta velika vsaj 28 kvadratnih metrov in usmerjena na južno stran, kjer bodo paneli ves dan izpostavljeni sončnim žarkom. Najbolj učinkovite so velike neprekinjene površine, kot so strehe brez frčad ali strešnih oken. Za najboljši izkoristek je priporočljivo, da je streha nagnjena pod kotom med 20 in 40 stopinj.

Postopek namestitve sončne elektrarne poteka v nekaj korakih. Najprej se strokovnjaki dogovorijo za pregled in meritev objekta ter pripravijo informativno ponudbo. Nato sledi podpis ustreznih dokumentov z izvajalcem ter pridobitev finančnih subvencij od Eko sklada. Po tem pa sledi pregled končne ponudbe, podpis pogodbe in nakup materialov. Za dokončanje procesa je treba urediti tudi dokumentacijo za elektro distributerje. Končni korak je namestitev sončne elektrarne na objekt, prevzem in prvi zagon.

Danes je veliko podjetij, ki vam omogočajo spremljanje delovanja vaše sončne elektrarne preko njihove aplikacije. S pomočjo te aplikacije lahko preverite, koliko kilovatnih ur je bilo proizvedenih, primerjate učinkovitost vaše sončne elektrarne v posameznem mesecu ali preverite stanje fotovoltaičnih panelov, kar lahko storite kar na vašem pametnem telefonu.

Montaža sončne elektrarne

Če želite postaviti sončno elektrarno, ki bo oskrbovala vašo stavbo z električno energijo, lahko to storite le na strehi ali fasadi vaše stavbe. V vseh drugih primerih pa boste potrebovali gradbeno dovoljenje, kar bo znatno povečalo stroške. Poleg tega mora biti elektrarna opremljena s sistemom za izklop iz distribucijskega omrežja, da prepreči nevarnost električnega udara. Hkrati mora biti zagotovljena nizka napetost v napravi za samooskrbo, ki ne sme preseči 50 V AC ali 120 V DC. Zaradi tega lahko uporabljate samo mikroinverterje ali kombinacijo inverterjev in optimizatorjev za sončne elektrarne.

Sončna elektrarna

Gospodinjski ali mali poslovni odjemalec (poslovni odjemalec s priključno močjo manjšo od 34 kW) lahko postavi sončno elektrarno za samooskrbo, če je lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z električno energijo, pridobljeno iz sončne energije. Pred priključitvijo naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe, pa morajo pridobiti soglasje za priključitev pri distribucijskem operaterju.

Oddaja elektrike dobavitelju

Lastnik naprave za samooskrbo mora skleniti pogodbo o samooskrbi s svojim dobaviteljem električne energije. S to pogodbo se dogovorita, da se količina oddane električne energije (kWh) v letnem obračunskem obdobju kompenzira s količino prevzete električne energije (kWh). Količino delovne električne energije, ki se prevzame in odda preko merilnega mesta, na katerem je priključena naprava, se meri po enotni ceni. Pri obračunu se upošteva samo tista količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano električno energijo. To se odčita na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja in se uporabi pri obračunu stroškov električne energije.

Velikost sončne elektrarne za samooskrbo je največ 34 kW. Če bo elektrarna proizvedla več električne energije od letne porabe stavbe, boste višek energije dobavitelju oddali brezplačno. Zato je najbolje namestiti elektrarno, ki lahko proizvede ravno dovolj elektrike ali malo manj, kot jo porabite. Če želite postaviti sončno elektrarno za samooskrbo, nas lahko kontaktirate za neobvezujočo ponudbo.

Kontakt

  • Zeleni Prehod Ktirio d.o.o.
  • Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana
  • +386 (0) 70 574 213
  • info@zeleni-prehod.si