Home Phone Custom
soglasja in dokumenti za sončno elektrarno

Energetske sanacije

Zaradi naraščajočih  cen energentov in visokih stroškov za ogrevanje vas  spodbujamo  k razmišljanju o znižanju rabe toplote v stavbah in optimiziranju stroškov.

Ali imate visoke stroške ogrevanja katere želite znižati?

Za energetsko prenovo objekta je potreben pregled projektne dokumentacije in ogled objekta. Po pregledu objekta  in želja stranke se naredi izračun toplotnih izgub, ter popis del, ki bodo potrebni  za izvedbo energetske prenove objekta.

Eden ključnih ukrepov za zmanjšanje porabe energije in tudi emisije CO2 je toplotna izolacija kletnih prostorov, fasade in strehe oz podstrešja in vgradnja nizkoenergijskih oken ter zamenjava oziroma sanacija sistema ogrevanja.

Največ energije se izgubi skozi ovoj hiše oziroma objekta in skozi okna.  Procentualni prikaz porabe energije skozi določene dele hiše:

 • Izgube zaradi ogrevalnega sistema izgube skozi streho cca 10 %
 • izgube skozi okna cca
 • izgube skozi stene cca
 • izgube skozi tla oz. kleti cca

S slabo oziroma neobstoječo izolacijo fasade, neizoliranega podstrešja, dotrajanega stavbnega pohištva (okna in vrata) in dotrajanega ogrevalnega sistema so toplotne izgube objekta visoke.

Toplotne izgube objekta se z gradbenimi posegi lahko zmanjšajo, kar posledično pomeni varčevanje pri porabljeni energiji za ogrevanje pozimi, in seveda posledično tudi pri hlajenju v poletnih dneh. Z energetsko prenovo se podaljša tudi življenska doba objekta in pa zviša tržna vrednost vašega objekta.

Ko se izvaja energetska prenova objekta se hkrati lahko uredijo tudi ostali gradbeni ukrepi, ki ne posegajo v samo konstrukcijo stavbe, kot so naprimer: zamenjava obstoječe strešne kritine, zamenjava talnih oblog, sanacija hidroizolacije, montaža novih senčil, zunanje ureditve in podobno.

Gradbeni posegi s katerimi lahko zmanjšamo toplotne izgube tudi do 60 % so:

 • vgradnja toplotne izolacije na zunanje stene stavbe
 • zamenjava dotrajanih oken in vrat
 • vgradnja toplotne izolacije podstrešja
 • zamenjava strešne kritine (vgradnja toplotne izolacije in nova strešna kritina)
 • zamenjava ali sanacija ogrevalnega sistema

Zamenjava stavbnega pohištva

Obrtniška dela

Vgradnja toplotne izolacije

Stanje po energetski sanaciji

Kaj z energetsko prenovo pridobimo?

 • zaščito stavbe pred zunanjimi vplivi
 • velik prihranek energije
 • zaščito pred pregrevanjem v vročih poletnih dneh
 • lepši izgled objekta
 • daljšo življenjsko dobo objekta
 • zvišanje tržne vrednosti vašega objekta

Po izvedeni energetski prenovi nikakor ne smemo pozabiti oziroma zanemariti prezračevanje prostorov, če le ni bilo vgrajeno mehansko prezračevanje, saj je lahko v takem primeru stopnja vlage v prostoru prevelika. Prostor je treba večkrat na dan zračiti, ne glede na letni čas!

Kontakt

 • Zeleni Prehod Ktirio d.o.o.
 • Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana
 • +386 (0) 70 574 213
 • info@zeleni-prehod.si